IT-strateg konsult Jönköping
IT-strateg konsult Jönköping - IT-konsult Jönköping

Vad gör en IT-strateg?

Som IT-strateg tar jag fram strategier för hur verksamheten bättre kan utnyttja IT för att nå affärsmålen. Detta görs ofta tillsammans med VD, IT-chef eller ledningsgrupp. En IT-strateg ska veta hur verksamheten använder IT just nu och kan utifrån detta ta fram förslag på hur IT-system kan hjälpa till att effektivisera eller digitalisera olika moment i den befintliga verksamheten.

I de fall då jag ser möjligheter att utveckla verksamheten genom att erbjuda nya typer av tjänster eller produkter, tar jag fram en rapport på vilka möjligheterna är och undersöker vidare dess potential. Denna rapport är endast för att skapa en diskussion kring möjligheterna och är ej uttömmande. Vid intresse från företaget kan vi gå vidare med en förstudie och sedan en Proof of concept.

När jag antar rollen som IT-strateg undersöker jag hur organisation är uppbyggd, vilka roller som gör vad och tar reda på vilka IT-system som används, hur de används, av vilka och när genom att prata med användarna på företaget. Detta utgör nuläget (baseline) och efter en kartläggning av processerna kan arbetet med effektivisering börja. Om företaget är intresserat av en större kartläggning av arbetsprocesserna i organisationen använder jag mig av Enterprise Architecture för att modellera hur arbetsprocesserna ser ut efter att målet nåtts (target).

Hur jobbar en IT-strateg?

Det finns flera olika ramverk för IT-strategier. Jag använder mig av TOGAF som står för The Open Group Architecture Framework.