PCR-testen ogiltiga för att påvisa smitta av Covid19

PCR-testen ogiltiga för att påvisa smitta av Covid19

Enligt Doctors for Truth visar PCR-testen 89-94% falska positiva resultat och bör inte användas överhuvudtaget.

PCR-testen ogiltiga för att påvisa smitta av Covid19 - IT-konsult Jönköping

PCR-test ej godkända för testning av Covid19

I januari 2020 publicerades en artikel kallad Corman-Drostenrapporten i journalen Eurosurveillance. Denna rapport låg till grund för världens alla sjukhus, vårdcentralers och klinikers användning av PCR-test för att avgöra om den testade individen bär på Sars-Cov-2-viruset. Detta är detta test som fortfarande används mest och hänvisas till i statistiken till antal smittade.

En grupp framstående forskare har granskat artikeln och funnit 10 stora brister med den.

Bland annat har de funnit att:

  • testet inte kan skilja på hela virus och virusfragment vilket betyder att det inte går att avgöra om den testade personen bär på ett aktivt virus eller döda virusfragment. Därmed går det inte att avgöra om personen är smittsam eller inte. Detta skriver även Folkhälsomyndigheten om på sin webbsajt.
  • testet inte är specifikt designat för att identifiera Sars-Cov-2 och kan exkludera närvaron av andra Coronavirus
  • Corman-Drostenrapporten är inte vetenskapligt granskad och vilket gör testet olämpligt som ett test för att påvisa Sars-Cov-2
  • En av författarna till Corman-Drostenrapporten har anknytningar till tillverkare av PCR-test.

Hela granskningen kan du läsa här: Corman-Drosten Review Report och kan laddas ner här.

Bland forskarna som sågat Corman-Drostenrapporten hittar vi bland annat den förre forskningschefen på Pfizer, Dr. Michael Yeadon.

Författare till granskningsrapporten

1) Dr. Pieter Borger (MSc, PhD), Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany,
2) Rajesh Kumar Malhotra (Artist Alias: Bobby Rajesh Malhotra), Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM – Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts – Department for Digital Arts Vienna, Austria
3) Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom,
4) Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United Kingdom
5) Kevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA
6) Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany
7) Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany
8) Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA
9) Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in “Infectious Diseases” and “Hygiene and Preventive Medicine”, Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy
10) Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland
11) Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany
12) Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan
13) Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy
14) Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, the Netherlands
15) Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway
Review Report – Corman-Drosten et al., Eurosurveillance 2020
16) Dr. Rainer J. Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany
17) Dr. Ruth Schruefer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,
18) Dra. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands
19) Dr. med. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, the Netherlands
20) Dr. Bruno H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel, Switzerland 21) Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, UK
22) Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany

IT-strateg, verksamhetsutvecklare, informationsarkitekt. Jobbar idag som projektledare inom webb och e-handel.