Digitalisering konsult Jönköping
Digitalisering konsult Jönköping - IT-konsult Jönköping

Effektiv Digitalisering

Digitalisering kan betyda olika saker beroende på vem man frågar. För en del betyder det en extra skärm på skrivbordet och för andra förbättringar av processer i verksamheten. Syftet med digitalisering är att sätta användaren i fokus. Detta görs genom att skapa nya eller förbättra befintliga IT-system så att arbetet blir enklare och mer effektivt. Det handlar till stor del om att automatisera repetitiva arbetsuppgifter.

Oavsett vad ni vill göra kan Habil hjälpa till med att svara på frågor om vad som ska göras och hur det kan göras. Man börjar alltid med att ta reda på hur verksamheten använder IT just nu. Utifrån detta kan man ta fram förslag på hur verksamheten kan digitaliseras. Detta kan ske i flera steg, men det är viktigt att man sätter upp en plan som fungerar för alla.

Habil kan dels kartlägga processerna i verksamheten och även fungera som både IT-strateg och projektledare när arbetet ska utföras.

Digitalisering är inte bara viktigt för ditt företag, det är också väldigt viktigt med digitalisering i samhället överlag. Ur nationell aspekt är det viktigt för Sverige att leda den digitala utvecklingen och skapa en god miljö för utveckling av tjänster och samhället i allmänhet.

Digitalisering konsult Jönköping - IT-konsult Jönköping

Hur digitaliseras en verksamhet?

För att en verksamhet ska gå över till fler digitala processer måste man först analysera de analoga processerna i verksamheten. Processkartläggningen går till genom att intervjua/prata med flera personer i ledningsgrupp samt de som utför de operativa uppgifterna. På detta sätt tar man reda på vilka processer som är tidskrävande och repetitiva.

När man pratar om digitalisering kommer man snabbt in på affärsplanen och affärsmodellen för företaget. Genom att studera affärsplanen och fundera på hur man kan förbättra den kan det mynna ut i att utveckla och sälja nya tjänster. Habil använder sig av Business Model Canvas och Value Proposition Canvas för att dokumentera och utvärdera nya idéer.


Habil Kantur

Vill du veta mer?

Kontakta Habil
Tel: 0737-08 74 08